Lidem, kteří na internetu něco hledají, se ne vždy poštěstí najít to nejlepší. Ale kdo hledá na našem webu, tomu se obvykle poštěstí najít právě to nejlepší.

Zboží

Mořská sůl ve vaně i v bazénu

Sůl je jednou z nejznámějších chemických sloučenin a stěží se najde někdo, kdo by jí neznal, anebo se s ní nikdy nesetkal.

Koupel ve slané vodě

Také si alespoň občas rádi napustíte vanu teplou vodou a vsypete do ní vhodné minerální soli? Například taková Epsomská sůl vám do organismu dodá velmi důležitý hořčík, anebo sůl mořská vás může zásobovat různými minerálními a stopovými prvky, které jsou v ní obsažené.

mořská zátoka

Zároveň si tím můžete navodit atmosféru koupání v moři, i když je to samozřejmě chabá náhražka, která pobyt u moře nemůže zcela zastoupit. Trochu lepší je namísto vany vsypat sůl do zahradního bazénu, tam máte větší prostor pro relaxaci a hlavně je bazén umístěný pod širým nebem. Ovšem pokud chcete docílit skutečné koncentrace rozpuštěné soli, která se nachází v mořích, což je zhruba 3,5 procenta, musíte například do bazénu o průměru 4 metry a výšce hladiny 75 cm, nasypat celkem 330 kg soli, tedy necelých tři a půl metráku, což se vám docela prodraží.

krystalická sůl

Mořská sůl tak trochu jinak

Mořskou sůl do bazénu využijete i jiným způsobem. Umožní vám to její chemické složení, a pokud si nepamatujete přesný chemický vzorec, napovíme, že jde o chlorid sodný, tedy v přesném zápisu NaCl. Jestliže chlorid sodný rozpuštěný ve vodě podrobíme elektrolytickému rozkladu, jinými slovy pokud do tohoto roztoku vložíme dvě elektrody a vpustíme do nich elektrický stejnosměrný proud, začne se chemická vazba rozpadat na dvě základní složky – na ionty sodíku a chlóru. A jak známo, chlór je desinfekční činidlo, které se využívá v úpravnách pitné vody před transportem do vodovodního řadu.

Jestliže nasypete sůl do nádrže na koupání v poměrně řídké koncentraci, zhruba desetkrát slabší, než jaká je v mořích a oceánech, a necháte ji rozkládat zařízením pro elektrolýzu, tzv. solinátorem, budete dostatečně desinfikovat vodu v bazénu a nebude pak zapotřebí do nádrže vhazovat tablety chlornanu sodného.

Recommended Articles