Zboží

Mořská sůl ve vaně i v bazénu

Sůl je jednou z nejznámějších chemických sloučenin a stěží se najde někdo, kdo by jí neznal, anebo se s ní nikdy nesetkal.

Koupel ve slané vodě

Také si alespoň občas rádi napustíte vanu teplou vodou a vsypete do ní vhodné minerální soli? Například taková Epsomská sůl vám do organismu dodá velmi důležitý hořčík, anebo sůl mořská vás může zásobovat různými minerálními a stopovými prvky, které jsou v ní obsažené.

mořská zátoka

Zároveň si tím můžete navodit atmosféru koupání v moři, i když je to samozřejmě chabá náhražka, která pobyt u moře nemůže zcela zastoupit. Trochu lepší je namísto vany vsypat sůl do zahradního bazénu, tam máte větší prostor pro relaxaci a hlavně je bazén umístěný pod širým nebem. Ovšem pokud chcete docílit skutečné koncentrace rozpuštěné soli, která se nachází v mořích, což je zhruba 3,5 procenta, musíte například do bazénu o průměru 4 metry a výšce hladiny 75 cm, nasypat celkem 330 kg soli, tedy necelých tři a půl metráku, což se vám docela prodraží.

krystalická sůl

Mořská sůl tak trochu jinak

Mořskou sůl do bazénu využijete i jiným způsobem. Umožní vám to její chemické složení, a pokud si nepamatujete přesný chemický vzorec, napovíme, že jde o chlorid sodný, tedy v přesném zápisu NaCl. Jestliže chlorid sodný rozpuštěný ve vodě podrobíme elektrolytickému rozkladu, jinými slovy pokud do tohoto roztoku vložíme dvě elektrody a vpustíme do nich elektrický stejnosměrný proud, začne se chemická vazba rozpadat na dvě základní složky – na ionty sodíku a chlóru. A jak známo, chlór je desinfekční činidlo, které se využívá v úpravnách pitné vody před transportem do vodovodního řadu.

Jestliže nasypete sůl do nádrže na koupání v poměrně řídké koncentraci, zhruba desetkrát slabší, než jaká je v mořích a oceánech, a necháte ji rozkládat zařízením pro elektrolýzu, tzv. solinátorem, budete dostatečně desinfikovat vodu v bazénu a nebude pak zapotřebí do nádrže vhazovat tablety chlornanu sodného.

Podobné příspěvky