Věda

Jak funguje na Zemi gravitace

Jednou ze základních sil ve vesmíru je gravitace. Ta má na náš život mnohem větší vliv, než si uvědomujeme. Samozřejmě, většinou na ni nadáváme, pokud spadneme, avšak ve skutečnosti na nás působí po celý náš život. Mnohem přesnější by však bylo říci, že my a naše planeta na sebe konstantně působíme.

 

Gravitace totiž funguje tak, že dvě tělesa se navzájem přitahují. Síla této přitažlivosti závisí na objemu a hmotnosti obou těles. Čím větší a hmotnější objekt, tím vyšší přitažlivou sílu má. A to platí o všem, co se ve vesmíru nachází, včetně nás, lidí.

 

fungování gravitace

 

To samozřejmě může vést k otázce, proč tedy my nepřitahujeme Zemi, nýbrž jsme přitahováni k ní. Důvodem je to, že velikost a hmotnost naší planety je v porovnání s námi enormní. A jediný důvod, proč se vůbec dokážeme od země odlepit, ať už při skoku či jednoduše při chůzi je ten, že se ve skutečnosti jedná o poměrně slabou sílu.

 

Pokud jde o zvířata, která gravitaci zdánlivě překonala a dokážou létat, jedná se skutečně jen o zdání. Ve skutečnosti proti ní během letu neustále bojují, a to i navzdory svým přizpůsobeným tělům. Stačí si jen vzpomenout na odlehčené kosti ptáků či na obrovský poměr křídel k tělu u většiny létajícího hmyzu. A i pak využívají nejrůznější pomůcky, jako jsou teplé stoupající vzdušné proudy, aby se udrželi co nejdéle ve vzduchu.

 

k překonání gravitace je nutná velká rychlost

 

Dobrá, ale v naší sluneční soustavě není jen naše planeta. Co ostatní tělesa? Působí na Zemi nějakým způsobem? Odpověď zní, že působí. Jako příklad si lze uvést měsíc, který řídí příliv a odliv. Také je tím, co způsobuje náklon zemské osy.

 

Zdaleka největší vliv má samozřejmě Slunce. Právě ono nás nejen zahřívá, ale také drží na orbitě. To však není úplně přesné. Ve skutečnosti si nás k sobě pomalu, velmi, velmi pomalu přitahuje. A samozřejmě nejen Zemi, ale i ostatní planety. Jde však o přitahování tak pomalé, že život Slunce skončí dřív, než se tento efekt nějak výrazněji projeví.

 

Je tedy jasné, že se jedná o důležitou sílu, bez které by vesmír, jak jej známe, nemohl existovat. A to znamená, že bychom neexistovali ani my.

Podobné příspěvky