Zboží

Certifikáty jakosti

Každá firma, pokud chce uspět na trhu, musí věnovat velkou pozornost kvalitě. Není to jen o samotné kontrole výstupních produktů, ale jde o celý systém jakosti řízení, který podléhá přísným pravidlům. Řízení jakosti je systém, který zaručuje, že v průběhu celého procesu výroby se eliminují chyby, které mohou díky lidskému faktoru vzniknout.

kvalita

Pokud má firma zavedený systém jakosti, znamená to, že má přesně zpracované postupy pro svá jednotlivá oddělení, že každý pracovník ví přesně své povinnosti a pracovní postupy. V podstatě když firma přijme nového pracovníka a dá mu přečíst směrnici, která sem týká jeho pracovního zařazení, měl by bez dalšího školení přesně vědět, co je náplní jeho práce, komu je za práci zodpovědný, kdo je jeho přímý nadřízený, kam má chodit se svými dotazy a problémy, zkrátka, směrnice mu odpoví na všechny jeho dotazy.

Politika kvality Imtts.cz je důležitá a každé vedení firmy by mělo dbát, aby se politika kvality nestala něčím v pozadí.

Politika kvality není jen o tom, že na konci výrobního procesu pracovník kontroly přeměří finální výrobek, politika kvality začíná u prvního výkresu onoho výrobku, pokračuje přes nákup polotovarů, přes celý výrobní proces a mezioperační kontroly, ale i kontroly strojů, na kterých se výrobek bude obrábět, i sklad hotových výrobků má svou politiku kvality, protože nesprávným skladováním může být výrobek znehodnocen, třeba v případě potravinářských výrobků.

kvalita

Aby z firmy odešel kvalitní výrobek, je to proces, ve kterém nesmí vzniknout žádný slabý článek, a proto každá firma, která dbá na kvalitu, má vypracovaný systém jakosti a nechává si jej kontrolovat od nezávislého auditora. Získat certifikát kvality jakosti je dlouhý proces, ale pokud jej firma získá, výrazně stoupne její prestiž. Spolupracovat se zahraničím je bez těchto certifikátů téměř nemožné.

Podobné příspěvky