Zábava

Zábava kdysi a dnes


Jenže tehdy si zábavu představovali jinak než dnes. Ne všechnu, samozřejmě. Ale například gladiátorské hry v aréně, to bylo sousto jen pro silné povahy. Ovšem tehdy bylo zabíjení běžná věc. V dnešní době by to neobstálo. Možná.  

Nu, možná, kdyby byly tato hry povoleny vÄetnÄ› zabíjení, vsadím vÅ¡e, co mám, že by aréna byla naplnÄ›ná, a jeÅ¡tÄ› by byla rvaÄka o vstupenky. Ono je to totiž v ÄlovÄ›k. Je v nÄ›m skryto kus té brutality a volání po krvi. Myslíte, že ne? Tak proÄ jsou vyprodány vÅ¡echny zápasy, kde se dva borci, nebo už i ženy mlátí do krve? A obecenstvo z toho šílí a skanduje.

 gladiátor a zvíře

Nemohu posoudit nakolik jsou tito lidé normální. Neznám je. Podle mého laického názoru však normální z lékařského hlediska budou. Drobátko horší to bude asi s jejich IQ a myšlením všeobecně. A námitka, že je to sport, neobstojí. Alespoň ne u těch normálních lidí.  

Naštěstí však byly gladiátorské hry zrušeny.  

hokej

JistÄ› asi víte, že v této pochybné zábavÄ› úÄinkovaly různé druhy gladiátorů. Bylo jich asi dvacet a také hry samotné mÄ›ly více druhů. Nejvíce cenÄ›né byly asi naumachie. V podstatÄ› Å¡lo o to, vypodobnit námoÅ™ní bitvu. Jak složité byly přípravy a vÅ¡echno kolem se nám asi může jen zdát.  

Ale musíme se vrátit zpátky do naší doby. Sice už nemáme něco takového, jak výše jmenováno, ale zase tak svatí nejsme. Vždyť teprve nedávno byla zakázána korida se všudy. A statisíce lidí, ne-li více volají po obnovení tohoto nechutného divadla.  

Bohužel se brutalita projevuje i v jiných sportech, a to v takových, kde nemá co dÄ›lat. Jen u ledního hokeje je to zcela evidentní. Dříve se rozhodÄí snažili zabránit rvaÄce a dnes jen pÅ™ihlížejí za nadÅ¡eného skandování publika. PÅ™iÅ¡li ti lidé na hokej nebo na boxmatch? Je každého vÄ›c, jakou zábaviÄku si ÄlovÄ›k vyhledá, ale mÄ›lo by to vÅ¡echno být v rámci zdravého rozumu a dobrého vkusu. 

Podobné příspěvky