Hobby

Hobby je zde


Ono se možná staÄí porozhlédnout kolem sebe, nebo se poptat v práci Äi mezi kamarády, co je tak baví a Äím si vyplní dlouhou chvíli. Tak možná zjistíte, že jsou skuteÄnÄ› zajímavé koníÄky na tomto svÄ›tÄ›.  

Pokud nechcete to, co dÄ›lají jiní, tedy nÄ›co, co už zná kdekdo, můžete vyzkouÅ¡et nÄ›co skuteÄnÄ› netradiÄního. Co jeÅ¡tÄ› nikdo nezná a v Äem budete jednoznaÄnÄ› král. Co tak stát se fanouÅ¡kem urbexu? Je to velmi zajímavé hobby, finanÄnÄ› nenároÄné. SpoÄívá v průzkumu opuÅ¡tÄ›ných továren, hal, sportoviÅ¡Å¥, prostÄ› vÅ¡eho, co bylo kdysi využíváno a nyní už tam nikdo není. Klasickým příkladem by byla návÅ¡tÄ›va ruského sídliÅ¡tÄ› u ÄŒernobylu. MÄ›sto duchů PripjaÅ¥ je hodnÄ› opÅ™edeno legendami a návÅ¡tÄ›va skuteÄnÄ› stojí za to. A je jedno zda s průvodcem, nebo bez nÄ›j.  

město duchů

Pokud vás urbex nezaujal, tak se zkuste podívat po zvláštních hrách a sportech. Nechcete vyzkouÅ¡et jukskei? Je to hodnÄ› jednoduché a skoro nic to nestojí. Hraje se s různými kolíky, kterými házíte po cíli, jiném kolíku, který je tÅ™eba srazit. Pokud vás napadají komunistické gorodky, tak máte pravdu, je to troÅ¡iÄku podobné. Nebo zkuste kuželky Äi bowling. OvÅ¡em ten hraje také už kdekdo, kdežto kuželky jsou hodnÄ› v pozadí a už o nÄ› není tak velký zájem. Jaký je v tÄ›chto hrách rozdíl pak poznáte sami.  

bowling

Pokud si stále nemůžete vybrat, tak zkuste strýÄka Googleho. Ten vám nabídne další stovky možností, tÅ™eba i taphophilii, což je procházení hÅ™bitovů a ÄiÅ¡tÄ›ní náhrobků. Asi vám bude jasné, že toto rovněž není pro každého. OvÅ¡em nikdo vás nenutí tam chodit o půlnoci.  

Poslední návrh, který pÅ™edkládám je ten, abyste se stali Å¡otouÅ¡em. To je ÄlovÄ›k, kterého zajímá MHD, ale pÅ™edevším se zaměřením na vlaky. Takový Å¡otouÅ¡ Äeká u kolejí až pojede vlak a fotí to. Čím zvláštnÄ›jší je vlak nebo jen vagóny, tím má vzácnÄ›jší fotku a je váženÄ›jším Å¡otouÅ¡em. Tak co vy na to? Vybrali jste si?